26/29 - text příspěvku - Jan Krupička, Michal Rubín / Orgaprojekt Praha - 9 s.

vlastní_standardní_SW  (SERVUS pro interaktivní ladění),  EC_1025/6/7  (rozšíření DOS-4 pro ladění),