15. <<< 1989 >>> Ostrava - Dům techniky 29 příspěvků 287 stran 550 výtisků DT Ostrava @^

5. 1989

1989 1 1989 1a 1989 2 1989 3 1989 4 1989 4a

 

Příspěvky:
 1. Nová technologie pro interaktivní návrh programů - Ladislav Dvořák / VÚMS Praha - 8 s.
 2. Použití struktur IT-TI v praxi - Pavel Ježek / Státní statek Karviná - 9 s.
 3. Zvýší prototypové programy produktivitu programování? - Vojtěch Hruška / Avia Praha - 11 s.
 4. Standardní struktura programu a tabulky pro zadávání vstupních dat v programovacím jazyku FORTRAN - Petr Kakrda / VÚPCHT Hradec Králové - 10 s.
 5. Distribuované zpracování - představy a skutečnost - Josef Čáslava / PZO Kovo Praha - 9 s.
 6. Problémy konstrukce distribuovaných systémů - Otakar Vychodil / ZTS Olomouc - 10 s.
 7. Práce a odměna pracovníků v software Slušovice - Evžen Varadínek / Software Slušovice - 14 s.
 8. Jak pracuje malý software house - Vilém Heller / xxx - 9 s.
 9. Knihovna typových prvků v budované síti INTERFAP - Eva Grublová / Inorga Ostrava, Rudolf Kaprál / Datasystém Bratislava - 15 s.
 10. Informační rešeršní systém micro CDS/ISIS - Vladimír Kryl / Inorga Ostrava - 5 s.
 11. Dilemata programování "88 - Dušan Streit / Agrisoft Frýdek-Místek - 13 s.
 12. Technologie projektování informačních systémů - Vladimír Pavlík / xxx - 15 s.
 13. Způsob řízení projekčních a programátorských prací při vytváření rozsáhlého interaktivního informačního systému - Martin Zeman, Bohumil Krejčiřík / Spolana Neratovice - 7 s.
 14. Podpora vývoja konfigurácií programového systému - A. Fandák, I. Bojtosová, M. Sýkora / VÚLB Bratislava - 6 s.
 15. Amatéři, profesionálové a 90. léta - Petr Koubský / ČSAV Praha - 9 s.
 16. Sběr a zpracování analogových signálů na počítačích řady PC - Pavel Cagaš, Jan Chochola / xxx - 7 s.
 17. Generální zázrak - Richard Bébr / xxx - 12 s.
 18. Modula-2 versus Pascal na počítačích PC - Miroslav Beneš, Jan Max Jan Honzík / VUT Brno - 18 s.
 19. TURBO Pascal - Ivan Lexa / Školní statek Rožnov p. R. - 9 s.
 20. Reálná databanka v reálném čase - Jaromír Slíva / NHKG Ostrava Kunčice - 16 s.
 21. Informační systém se společnou databází - Jan Birner /SSE Žilina - 10 s.
 22. Kombinovaný dávkově-interaktivní projekt materiálové agendy velkého stavebního podniku - Vlastimil Čevela / Ingstav Brno - 11 s.
 23. Fyziologie práce u obrazových terminálů - Nataša Honzíková, Bohumil Fišer / xxx - 7 s.
 24. Programy pro statistickou analýzu dat - Josef Tvrdík / VVUÚ Ostrava - 9 s.
 25. Rozšíření standardní knihovny systému TURBO Pascal verze 5.0 - Vladimír Bodeček, Martin Fišer, Vladimír Jareš, Zdeněk Hejna / VÚE ZPoK Praha - 6 s.
 26. Využití makroprocesoru TAMu pro interaktivní tvorbu a ladění programů v operačním systému DOS-4 - Jan Krupička, Michal Rubín / Orgaprojekt Praha - 9 s.
 27. Výřezy programů v procesu ladění a testování - Tomáš Havlát / MU (UJEP) Brno - 9 s.
 28. Programový systém pro vytváření a aktualizaci datových souborů - Šárka Jiříčková, Čestmír Losert / VVUÚ Ostrava - 8 s.
 29. Programy bez návodu - fikce nebo skutečnost? - Branislav Lacko / TOS Kuřim - 6 s.
 

2/29 - text příspěvku - Pavel Ježek / Státní statek Karviná - 9 s.

strukturované_programování  (! metoda it-ti a různé PG jazyky), 

3/29 - text příspěvku - Vojtěch Hruška / Avia Praha - 11 s.

historické_pohledy_198x  (! PG nástroje a jejich použitelnost),  nástroje_projektování  (prototypové programy),  EC_1025/6/7  (prototyp dávkové aktualizace),  PC_aplikace  (prototyp interaktivní aktualizace), 

4/29 - text příspěvku - Petr Kakrda / VÚPCHT Hradec Králové - 10 s.

aplikace_VTV  (standardizace programování na PC),  Fortran  (typové schema PG a vstup dat), 

5/29 - text příspěvku - Josef Čáslava / PZO Kovo Praha - 9 s.

aplikace  (obchodní případ - distribuované řešení),  databanky_relační  (DataFlex (obdoba dBase)),  prostředí_ostatní  (ICL DRS 300), 

6/29 - text příspěvku - Otakar Vychodil / ZTS Olomouc - 10 s.

historické_pohledy_198x  (! zaostávání IT v ČSSR a RVHP),  systémové_programování  (! řešení heterogenní sítě),  programování_interakce  (! heterogenní síť), 

7/29 - text příspěvku - Evžen Varadínek / Software Slušovice - 14 s.

organizace_programování  (! organizace vývoje v SWS),  historické_pohledy_198x  (! práce a odměna PG v SW Slušovice), 

8/29 - text příspěvku - Vilém Heller / xxx - 9 s.

organizace_programování  (! zakázkové a týmové PG v NSR),  real_time_aplikace  (výroba - programování systémů Siemens),  historické_pohledy_198x  (! popis práce u SW firmy v NSR), 

9/29 - text příspěvku - Eva Grublová / Inorga Ostrava, Rudolf Kaprál / Datasystém Bratislava - 15 s.

historické_pohledy_198x  (! pokusy o evidenci PG v RVHP),  PC_aplikace  (evidence - algoritmy a programy), 

10/29 - text příspěvku - Vladimír Kryl / Inorga Ostrava - 5 s.

PC_aplikace  (rešerše - systém CDS/ISIS UNESCO),  texty  (databáze a rešeršní výběry), 

11/29 - text příspěvku - Dušan Streit / Agrisoft Frýdek-Místek - 13 s.

strukturované_programování  (přístupy shora-dolů a naopak ...),  lidé_kolem_SW  (dialektika vztahu řešitel-uživatel), 

13/29 - text příspěvku - Martin Zeman, Bohumil Krejčiřík / Spolana Neratovice - 7 s.

řízení_projektování  (tvorba velkého IS Spolana),  PL/I  (PG interakce velkého IS),  Assembler  (PG datové základny velkého IS), 

14/29 - text příspěvku - A. Fandák, I. Bojtosová, M. Sýkora / VÚLB Bratislava - 6 s.

konfigurační_řízení  (! jazyky k propojení modulů),  aplikace  (! medicina - konfigurace vekého IS), 

15/29 - text příspěvku - Petr Koubský / ČSAV Praha - 9 s.

historické_pohledy_198x  (! nástup malých domácích počítačů),  lidé_kolem_SW  (! amatéři, profesionálové, výhledy), 

16/29 - text příspěvku - Pavel Cagaš, Jan Chochola / xxx - 7 s.

programování_ostatní  (zpracování analogových signálů),  PC_aplikace  (medicina - fyziologické signály), 

17/29 - text příspěvku - Richard Bébr / xxx - 12 s.

řízení_projektování  (! kritické hodnocení běžné praxe),  historické_pohledy_198x  (! stav tvorby SW u nás a ve světě), 

18/29 - text příspěvku - Miroslav Beneš, Jan Max Jan Honzík / VUT Brno - 18 s.

systémové_programování  (přidělování paměti, Modula),  Modula  (velký příklad, Pascal),  Pascal  (porovnání s jazykem Modula), 

19/29 - text příspěvku - Ivan Lexa / Školní statek Rožnov p. R. - 9 s.

Pascal  (! jednotlivé verze Turbo Pascalu), 

20/29 - text příspěvku - Jaromír Slíva / NHKG Ostrava Kunčice - 16 s.

databanky_IMS  (! zpracování v reálném čase),  terminálové_aplikace  (IS velkého podniku - NHKG),  historické_pohledy_198x  (prezentace a realita DB), 

21/29 - text příspěvku - Jan Birner /SSE Žilina - 10 s.

real_time_aplikace  (energetika - sledování a hodnocení),  SMEP  (! problémy s malou výkonností), 

22/29 - text příspěvku - Vlastimil Čevela / Ingstav Brno - 11 s.

inovace_IS  (! zkušenosti s velkou inovací MTZ),  aplikace  (MTZ - velký stavební podnik Ingstav),  Tesla_200  (přepracování agendy MTZ pro EC),  EC_1025/6/7  (nové dávkově-interaktivní řešení MTZ), 

24/29 - text příspěvku - Josef Tvrdík / VVUÚ Ostrava - 9 s.

aplikační_typizace  (! statistika - SW pro analýzu dat),  aplikace_VTV  (! statistický SW a jeho hodnocení), 

25/29 - text příspěvku - Vladimír Bodeček, Martin Fišer, Vladimír Jareš, Zdeněk Hejna / VÚE ZPoK Praha - 6 s.

Pascal  (rozšíření knihoven pro interakci),  programování_interakce  (překrývání oken a klávesnice, Pascal), 

26/29 - text příspěvku - Jan Krupička, Michal Rubín / Orgaprojekt Praha - 9 s.

vlastní_standardní_SW  (SERVUS pro interaktivní ladění),  EC_1025/6/7  (rozšíření DOS-4 pro ladění), 

27/29 - text příspěvku - Tomáš Havlát / MU (UJEP) Brno - 9 s.

aplikovaná_informatika  (výřezy PG v procesu ladění), 

28/29 - text příspěvku - Šárka Jiříčková, Čestmír Losert / VVUÚ Ostrava - 8 s.

vlastní_standardní_SW  (VTV - interaktivní vstup a změny dat),  aplikace_VTV  (vstup a změny dat),  programování_interakce  (vstup a změny dat VTV), 

29/29 - text příspěvku - Branislav Lacko / TOS Kuřim - 6 s.

programování_interakce  (! on-line podpora uživatele),  dokumentace_a_standardy  (! výukové programy a učebnice),