24/29 - text příspěvku - Josef Tvrdík / VVUÚ Ostrava - 9 s.

aplikační_typizace  (! statistika - SW pro analýzu dat),  aplikace_VTV  (! statistický SW a jeho hodnocení),