20/29 - text příspěvku - Jaromír Slíva / NHKG Ostrava Kunčice - 16 s.

databanky_IMS  (! zpracování v reálném čase),  terminálové_aplikace  (IS velkého podniku - NHKG),  historické_pohledy_198x  (prezentace a realita DB),