12. <<< 1986 >>> Ostrava - Dům techniky  23 příspěvků 220 stran *450 výtisků DT Ostrava @^

3. 6. - 5. 6. 1986

1986 1986 1 1986 2 1986 2A 1986 3

 

Příspěvky:
 1. Vyhledávání v tabulkách s rozptýlenými položkami - Jan Max Honzík / VUT Brno, 14 s.
 2. Vizuální programovací techniky - Zdeněk Botek / UJEP Brno, 8 s.
 3. Racionální projektování složitých systémů - Petr Jiříček / OKD Ostrava, 7 s.
 4. Poznámky k propojování a synchronizaci procesů v JSD - Michal Kretschmer / MÚZO Praha, 13 s.
 5. Textový editor jako nástroj aktualizace datových souborů - Jaroslav Pazdziora / xxx, 6 s.
 6. Dokumentace ASŘ - Karel Růžička / Tukový průmysl Ústí nad Labem, 10 s.
 7. Funkční a realizační popisy v dokumentaci programového vybavení - Vlastimil Čevela / Ingstav Brno, 12 s.
 8. Metodické zabezpečení prováděcího projektu v operačním systému DOS 4 - Jiří Turjanica / PVT Brno, 10 s.
 9. Aspekty programování vědeckotechnických výpočtů ve FORTRANU 77 a perspektivy jazyka FORTRAN - Jiří Hřebíček, Ivan Kopeček, Jan Kučera / ČSAV Brno, 13 s.
 10. Application Master - A. Adámek / xxx, 11 s.
 11. Programátor a jeho svět - Richard Bébr / xxx, 13 s.
 12. Programování bez programátorů - Josef Tvrdík / KHS Ostrava, Karel Metzl / OKD Ostrava, 16 s.
 13. Psychologické aspekty vizuální presentace informací na obrazovkových terminálech - Aleš Mateicius / xxx, 11s.
 14. Výchova budoucích uživatelů - Milena Tvrdíková, Ludmila Kalužová / VŠB TU Ostrava, 6 s.
 15. Centralizace nebo decentralizace ? - Martin Zeman, J. Sloup, J. Duda / xxx, 7 s.
 16. Ochrana dat v interaktivních prostředcích - Zdeněk Rusín / Vítkovice Ostrava, 9 s.
 17. Automatické řízení terminálového provozu pro potřeby ASŘ - Vladimír Kolář, Jan Krupička / xxx, 9 s.
 18. Profesionální programátoři a domácí mikropočítače - Branislav Lacko / TOS Kuřim, 8 s.
 19. Navrhování systémů pracujících v reálném čase na mikropočítačích - Antonín Kubalec / xxx, 7 s.
 20. Stromově organizovaná struktura - obecná technologie uložení a přístupu kdatům v COBOLU pod operačním systémem CP/M - Vít Lokoč, Miloš Krejzlík / Dopravní stavby Olomouc, 11 s.
 21. Vytváření uživatelských programů v assembleru - J. Duda, K. Král, Martin Zeman / Průmysl Potravin Praha, 5 s.
 22. Niektoré možnosti terminálových makier pri interaktívnom vývoji programov vDOS-3 - Alexander Kirschner / PVT Bratislava, 8 s.
 23. Kde začíná programátor - Jiří Pechlát / xxx, 6 s.

1/23 - Text příspěvku - Jan Max Honzík / VUT Brno, 14 s.

algoritmy_vyhledávání (! vyhledávání v tabulkách, Pascal), Pascal (algoritmy pro hledání v tabulkách), 

2/23 - text příspěvku - Zdeněk Botek / UJEP Brno, 8 s.

programování_ostatní  (vizuální PG techniky),  historické_pohledy_198x  (Macintosh - Apple - myš),  strukturované_programování  (struktogram a Pascal),  Pascal  (srovnání se struktogramem), 
 

3/23 - text příspěvku - Petr Jiříček / OKD Ostrava, 7 s.

metodiky_projektování  (! problém speciálního a obecného),  lidé_kolem_SW  (! rozpor SW inženýrství), 
 

4/23 - text příspěvku - Michal Kretschmer / MÚZO Praha, 13 s.

strukturované_programování  (synchronizace procesů, Jackson),  pseudokód  (synchronizace procesů, Jackson), 
 

5/23 - text příspěvku - Jaroslav Padziora / xxx, 6 s.

programování_interakce  (aktualizace textovým editorem),  PL/I  (podpora interakce přes tx-editor), 
 

6/23 - text příspěvku - Karel Růžička / Tukový průmysl Ústí nad Labem, 10 s.

metasystém  (dokumentace_a_standardy koncernového VS),  EC_počítače  (metasystémová počítačová dokumentace), 

7/23 - text příspěvku - Vlastimil Čevela / Ingstav Brno, 12 s.

metasystém  (dokumentace_a_standardy podnikového VS),  EC_1025/6/7  (metasystémová počítačová dokumentace),  systémový_přístup  (! funkční popisy PG vybavení),  životní_cyklus_SW  (! realizační popisy v provozu VS), 

8/23 - text příspěvku - Jiří Turjanica / PVT Brno, 10 s.

metodiky_projektování  (! projekty dávkového zpracování),  EC_1025/6/7  (prováděcí projekty v servisním VS), 

9/23 - text příspěvku - Jiří Hřebíček, Ivan Kopeček, Jan Kučera / ČSAV Brno, 13 s.

aplikace_VTV  (! používání Fortranu 77),  Fortran  (! inovace 66/77 a perspektivy jazyka), 

10/23 - text příspěvku - A. Adámek / xxx, 11 s.

programování_interakce  (Application Master ICL),  strukturované_projektování  (! automatizovaný návrh aplikace),  ICL_počítače  (podpora strukturovaného návrhu), 

11/23 - text příspěvku - Richard Bébr / xxx, 13 s.

lidé_kolem_SW  (! PG a okolí, 0/1 klasifikace šéfů),  systémový_přístup  (! popis systému "programátorství"), 

12/23 - text příspěvku - Josef Tvrdík / KHS Ostrava, Karel Metzl / OKD Ostrava, 16 s.

programování_ostatní  (! nástroje k uživatelskému programování),  historické_pohledy_198x  (! nutnost kvalitativních změn PG), 

13/23 - text příspěvku - Aleš Mateicius / xxx, 11s.

programování_interakce  (! vnímání vizuálních sdělení),  lidé_kolem_SW  (! psychologické aspekty vizualizace), 

14/23 - text příspěvku - Milena Tvrdíková, Ludmila Kalužová / VŠB TU Ostrava, 6 s.

lidé_kolem_SW  (! VŠ výchova budoucích uživatelů), 

15/23 - text příspěvku - Martin Zeman, J. Sloup, J. Duda / xxx, 7 s.

aplikace  (! problémy decentralizovaného zpracování),  historické_pohledy_198x  (problémy decentralizace), 

16/23 - text příspěvku - Zdeněk Rusín / Vítkovice Ostrava, 9 s.

bezpečnost  (! ochrana dat při interakci),  programování_interakce  (! bezpečnost dat), 

17/23 - text příspěvku - Vladimír Kolář, Jan Krupička / xxx, 9 s.

terminálové_aplikace  (řízení terminálového provozu DOS-4),  EC_1025/6/7  (řízení terminálových transakcí), 

18/23 - text příspěvku - Branislav Lacko / TOS Kuřim, 8 s.

PC_aplikace  (domácí mikropočítače),  lidé_kolem_SW  (postoj PG k domácím mukropočítačům), 

20/23 - text příspěvku - Vít Lokoč, Miloš Krejzlík / Dopravní stavby Olomouc, 11 s.

PC_aplikace  (stromová struktura dat, Cobol, TNS-CP/M),  Cobol  (stromová struktura dat pod CP/M),  algoritmy  (stromová struktura dat v Cobolu), 

21/23 - text příspěvku - J. Duda, K. Král, Martin Zeman / Průmysl Potravin Praha, 5 s.

Assembler  (programování řídících a dávkových úloh),  programování_ostatní  (uživatelské PG v assembleru),  PC_aplikace  (programování v assembleru), 

22/23 - text příspěvku - Alexander Kirschner / PVT Bratislava, 8 s.

programování_interakce  (terminálová makra v DOS-3),  EC_1025/6/7  (terminálová makra), 

23/23 - text příspěvku - Jiří Pechlát / xxx, 6 s.

řízení_projektování (výrobní linka na tvorbu SW), lidé_kolem_SW (kdo mezi uživatelem a programátorem),