19/23 - text příspěvku - Antonín Kubalec / xxx, 7 s.

real_time_aplikace  (řídící systémy na mikropočítačích),