11. <<< 1985 >>> Ostrava - Dům techniky   25 příspěvků 248 stran 450 výtisků DT Ostrava @^

28. 5. - 30. 5. 1985

1985 1 1985 1a 1985 2a 1985 2 1985 3 1985 3a

 

Příspěvky:

 1. Přežije Programátor rok 2000 ? - Richard Bébr / VÚ Spojů Praha, 15 s.
 2. Čtyři úrovně abstrakce při koncipování modelů a procesů - Andrej Boldiš / FMF Praha, 9 s.
 3. Modulárně nebo strukturovaně ? - Josef Tvrdík / KHS Ostrava, 9 s.
 4. Analýza toku dát - Ivan Schnapp / SlPK Bratislava, 15 s.
 5. Návrh struktury konverzačního programového systému pro VTV - Petr Hanzálek, Jiří Hřebíček / ČSAV Brno, 11 s.
 6. Systémová podpora komunikačních úloh - Zdeněk Rusín / Vítkovice Ostrava, 12 s.
 7. Telekomunikační monitory vyšší úrovně - Otakar Vychodil / ZTS Olomouc, 10 s.
 8. Projektování a programování systémů pracujících v reálném čase - Antonín Kubalec / Kancelářské stroje Ostrava, 9 s.
 9. Vyhledávání v binárních vyhledávacích stromech - Jan Max Honzík / VUT Brno, 16 s.
 10. Využití stromových struktur při zpracování hromadných dat - Frederyk Tomaszek, Karel Vrbenský / NHKG Ostrava Kunčice, 11 s.
 11. Provozní spolehlivost aplikačního software - Dušan Streit / Slezan Frýdek-Místek, 12 s.
 12. Zkušenosti z tvorby projektu pracujícího s databankou - Bohumil Vondráček / MÚZO Praha, 13 s.
 13. Programování programových komplexů - M. Mikulík / ČSAV Brno, 6 s.
 14. Obecné zásady tvorby spolehlivých ASŘTP v reálném čase - Zdeněk Vaculín, Jaroslav Šolek, Ladislav Macháček / Kancelářské stroje Vsetín, 6 s.
 15. Generování programů COBOL a procedur DOS 3/4 - Vlastimil Čevela / Ingstav Brno, 10 s.
 16. Využití systému DYHA - Bogdan Huczala / xxx, 6 s.
 17. Voľba programovej koncepcie pri tvorbe ASR TP montážnych prevádzok - Vladimír Borský / VUMA Nové Mesto nad Váhom, 8 s.
 18. Metódy programovania použité pri tvorbe generačného subsystému GEKOS - Drahoslav Makovník / SSE Žilina, 8 s.
 19. Zpracování dat o lokalizovaných objektech - Jan Sokol / VÚMS Praha, 9 s.
 20. Fortran 77 a pokus o jeho omezenou implementaci - Jan Kučera / ČSAV Brno, 9 s.
 21. Databanky - a jak dál - Vilém Heller / xxx, 10 s.
 22. Projektování datové základny metodou HIT modelu - Jana Kubalová / xxx, 7 s.
 23. Využití systému IDMS pro kusovníkovou strukturu a rozpisy plánu - S. Fronk, Jiří Sedláček / AZNP Mladá Boleslav, 11 s.
 24. Programové zabezpečenie databázového systému - Peter Drábik / SSE Žilina, 8 s.
 25. Systém pro pořizování datové základny k účelům evidence a statistiky - Rostislav Mátl, Karel Novotný / xxx, 8 s.

< dále >

1/25 - text příspěvku - Richard Bébr / VÚ Spojů Praha, 15 s.

historické_pohledy_198x (! stav a perspektivy PG profese), lidé_kolem_SW (úvahy kolem PG profese), aplikační_typizace (nároky na tvorbu typového SW), metodiky_projektování (degradace dobré myšlenky ASŘ), 

2/25 - text příspěvku - Andrej Boldiš / FMF Praha, 9 s.

aplikovaná_informatika (! abstrakce a modelování), modelování (! základní pojmy), abstraktní_datové_typy (! základní pojmy), 

3/25 - text příspěvku - Josef Tvrdík / KHS Ostrava, 9 s.

strukturované_programování (příklady Fortran k SP/MP), modulární_programování (! příklady Fortran k SP/MP), Fortran (! příklady k úvahám SP/MP), 

4/25 - text příspěvku - Ivan Schnapp / SlPK Bratislava, 15 s.

aplikovaná_matematika (sestavení grafu toku dat), pseudokód (! tok dat ve výpočtu mzdy, analýza), 

5/25 - text příspěvků - Petr Hanzálek, Jiří Hřebíček / ČSAV Brno, 11 s.

aplikace_VTV (konverzační PG systém), programování_interakce (konverzační systém pro VTV), 

6/25 - text příspěvků - Zdeněk Rusín / Vítkovice Ostrava, 12 s.

programování_interakce  (systémová podpora transakcí),  systémové_programování  (systémový katalog, procesy, transakce),  metasystém  (slovník dat o aplikaci), 
 

7/25 - text příspěvků - Otakar Vychodil / ZTS Olomouc, 10 s.

systémové_programování (! telekomunikační monitor DOS-4, TNS), programování_interakce (! telekomunikační monitor), 

8/25 - text příspěvků - Antonín Kubalec / Kancelářské stroje Ostrava, 9 s.

real_time_aplikace (řídící systém MODUS KS Ostrava), SMEP (řídící systém MODUS), 

9/25 - text příspěvků - Jan Max Honzík / VUT Brno, 16 s.

algoritmy_vyhledávání (! vyhledávání v tabulkách), Pascal (algoritmy pro hledání v tabulkách), 

10/25 - text příspěvků - Frederyk Tomaszek, Karel Vrbenský / NHKG Ostrava Kunčice, 11 s.

algoritmy_vyhledávání (! stromové struktury, tabulky), aplikace (příklady ze strojírenské výroby), 

11/25 - text příspěvků - Dušan Streit / Slezan Frýdek-Místek, 12 s.

bezpečnost (! provozní spolehlivost aplikačního SW), metodiky_projektování (! komplex standardů pro ASŘ), 

12/25 - text příspěvků - Bohumil Vondráček / MÚZO Praha, 13 s.

generování (generátor zdrojových DB programů), databanky (generátor DB programů), prostředí_ostatní (Univac 90/60, VS/9), 

13/25 - text příspěvků - M. Mikulík / ČSAV Brno, 6 s.

životní_cyklus_SW (! poznámky k jednotlivým fázím), aplikace_VTV (! realizace programových komplexů), 

14/25 - text příspěvků - Zdeněk Vaculín, Jaroslav Šolek, Ladislav Macháček / Kancelářské stroje Vsetín, 6 s.

real_time_aplikace (řídící systémy pro strojírenství), bezpečnost (spolehlivost řídících systémů), 

15/25 - text příspěvků - Vlastimil Čevela / Ingstav Brno, 10 s.

generování  (generátor PG Cobol a procedur DOS-3/4),  Cobol  (generátor programů DOS-S/4),  procedury_příkazů  (generátor procedur DOS-3/4),  

16/25 - text příspěvků - Bogdan Huczala / xxx, 6 s.

organizace_programování (plánování ladění a předávání PG provozu), metasystém (DYHA pro plánování v provozu VS), 

17/25 - text příspěvků - Vladimír Borský / VUMA Nové Mesto nad Váhom, 8 s.

aplikační_typizace (PG koncepce ASŘ montážních provozů), algoritmy (! skladba typového PG systému), 

18/25 - text příspěvků - Drahoslav Makovník / SSE Žilina, 8 s.

strukturované_projektování (SPR diagramy), modelování (SPR a propojovací diagramy), 

19/25 - text příspěvků - Jan Sokol / VÚMS Praha, 9 s.

algoritmy  (! práce s lokalizovanými objekty),  aplikace  (! bodové, liniové a vícerozměrné objekty), 
 

21/25 - text příspěvků - Vilém Heller / xxx, 10 s.

databanky (! zobrazení dat a systém řízení v DB), aplikovaná_matematika (! topologie DB), 

22/25 - text příspěvků - Jana Kubalová / xxx, 7 s.

databanky (metoda HIT modelu), aplikovaná_informatika (! teoretický aparát HIT modelu DB), 

24/25 - text příspěvků - Peter Drábik / SSE Žilina, 8 s.

databanky  (EKOS pro řízení energetické soustavy),  real_time_aplikace  (DB v řízení energetiky),  SMEP  (DB systém pro řízení energetiky), 
 

25/25 - text příspěvků - Rostislav Mátl, Karel Novotný / xxx, 8 s.

aplikace (datová základna pro stavební THU), metasystém (katalog údajů a ukazatelů), prostředí_ostatní (předzpracování na ADT-4500, EC_1021),