12/25 - text příspěvků - Bohumil Vondráček / MÚZO Praha, 13 s.

generování (generátor zdrojových DB programů), databanky (generátor DB programů), prostředí_ostatní (Univac 90/60, VS/9),