17. <<< 1991 >>>  Ostrava - Dům techniky 24 příspěvků 204 stran *300 výtisků DT Ostrava @^

21. 5. - 23. 5. 1991

1991 1 1991 1a 1991 2 1991 2a    

 

Příspěvky:
 1. Lidský faktor v procesu tvorby programů - Max Jan Honzík / VUT Brno - 13 s.
 2. Jak objektově programovat - Jiří Polák / ČVUT Praha - 14 s.
 3. M-technologie projektování algoritmů - Vladimír Pavlík / Kancelářské stroje Ostrava - 10 s.
 4. Pseudointerakce, a jak dál ? - Emil Kopčil / Vítkovické stavby Ostrava - 8 s.
 5. Situační programování a produkční systémy - Radomír Jeliga / VÚMS Praha - 5 s.
 6. Jak psát manuály - Ladislav Dvořák / ÚIV Praha - 11 s.
 7. Průvodce systémem jako součást aplikace - Milena Tvrdíková / VŠB TU Ostrava - 5 s.
 8. Už jsme tady aneb tržní vztahy nastoupily - Richard Bébr / Kancelářské stroje Praha - 10 s.
 9. Standardizace programování včera, dnes a zítra - Branislav Lacko / VUT Brno - 12 s.
 10. Použití systémů CASE - Pavel Drbal / VÚMS Praha - 6 s.
 11. I řízení projektu, zpracovaného CASE, není přepychem - Ivo Marek / Drogerie Marek Orlová - 5 s.
 12. Structured Software Design a jeho podpora produktem CASE SDW - Helena Jilková / VŠE Praha - 12 s.
 13. Jednoduchý systém pro podporu projektování - Bohumil Krejčiřík / Spolana Neratovice - 7 s.
 14. Úloha metainformačního systému při projektování ISŘ/ASŘ - Jan Havlík / Inorga Praha, Martin Zralý / ČVUT Praha - 8 s.
 15. Programování v Cobolu na počítačích PC - Vlastimil Čevela / PG služby COBOL Modřice - 9 s.
 16. Metody komprese dat - Petr Hanáček / VUT Brno - 9 s.
 17. Ochrana programů a dat - Josef Kaňovský / Golem Rožnov p. R. - 8 s.
 18. Jak se (ne)dělá softwarový časopis - Petr Koubský / Softwarové noviny - 7 s.
 19. RTA - Real Time Architecture - Tadeáš Marciniak / OKD Ostrava - 8 s.
 20. KAFIOS - univerzální INPUT/OUTPUT systém pro MS FORTRAN - Petr Kakrda / xxx - 6 s.
 21. Zobecnění zkušeností z tvorby knihovny pro databázový systém - Petr Bílý / Softir Přerov - 9 s.
 22. TEC-Fi BASE - špecializovaný dátabázový systém - Daniela Gecelovská, Štefan Nagy, Peter Petrášik / Datasystém Košice - 6 s.
 23. Paralelní programování a procesor typu Transputer - Petr Přikryl / VUT Brno - 9 s.
 24. Strojové čtení písma na počítačích třídy PC - Martin Finke / Frog systems Praha - 5 s.

1/24 - text příspěvku - Max Jan Honzík / VUT Brno - 13 s.

lidé_kolem_SW  (! lidský faktor při tvorbě programů),  organizace_programování  (! lidé v programátorském týmu), 

2/24 - text příspěvku - Jiří Polák / ČVUT Praha - 14 s.

objektové_programování  (! základy OOP, příklad hry s míčem),  abstraktní_datové_typy  (! definice pojmu, zásobník), 

3/24 - text příspěvku - Vladimír Pavlík / Kancelářské stroje Ostrava - 10 s.

modulární_programování  (M-technologie projektování),  real_time_aplikace  (nástroje M-technologie projektování), 

4/24 - text příspěvku - Emil Kopčil / Vítkovické stavby Ostrava - 8 s.

komunikace_kolem_SW  (! problémy při návrhu interakce),  kvalita_SW  (! zajištění kvality interakce),  číselníky  (! organizační souvislosti číselníků), 

5/24 - text příspěvku - Radomír Jeliga / VÚMS Praha - 5 s.

umělá_inteligence  (situační programování),  algoritmy  (produkční programování a systémy), 

6/24 - text příspěvku - Ladislav Dvořák / ÚIV Praha - 11 s.

dokumentace_a_standardy  (! doporučení k psaní manuálů), 

7/24 - text příspěvku - Milena Tvrdíková / VŠB TU Ostrava - 5 s.

dokumentace_a_standardy  (! interaktivní průvodce systémem),  programování_interakce  (! průvodce systémem), 

8/24 - text příspěvku - Richard Bébr / Kancelářské stroje Praha - 10 s.

historické_pohledy_199x  (! situace v tvorbě a prodeji SW), 

9/24 - text příspěvku - Branislav Lacko / VUT Brno - 12 s

normy  (! standardizace programování, ISO, ČSN), 

10/24 - text příspěvku - Pavel Drbal / VÚMS Praha - 6 s.

CASE  (! úvodní informace o CASE a 4GL), 

11/24 - text příspěvku - Ivo Marek / Drogerie Marek Orlová - 5 s.

CASE  (význam pro řízení projektu),  řízení_projektování  (využívání CASE), 

12/24 - text příspěvku - Helena Jilková / VŠE Praha - 12 s.

strukturované_projektování  (Yourdon, příklad školní knihovna),  CASE  (SDW pro strukturované projektování), 

13/24 - text příspěvku - Bohumil Krejčiřík / Spolana Neratovice - 7 s.

metasystém  (dekompozice projektu, prvky, vazby),  modelování  (ER datový model), 

14/24 - text příspěvku - Jan Havlík / Inorga Praha, Martin Zralý / ČVUT Praha - 8 s.

metasystém  (cesta k CASE),  CASE  (metainformační systém DOMIS), 

15/24 - text příspěvku - Vlastimil Čevela / PG služby COBOL Modřice - 9 s.

Cobol  (! programování na počítačích PC),  PC_aplikace  (! programování v Cobolu), 

16/24 - text příspěvku - Petr Hanáček / VUT Brno - 9 s.

algoritmy  (! metody koprese dat), 

17/24 - text příspěvku - Josef Kaňovský / Golem Rožnov p. R. - 8 s.

bezpečnost  (! ochrana programů a dat), 

18/24 - text příspěvku - Petr Koubský / Softwarové noviny - 7 s.

historické_pohledy_199x  (! vznik časopisu Softwarové noviny), 

19/24 - text příspěvku - Tadeáš Marciniak / OKD Ostrava - 8 s.

real_time_aplikace  (! real time architektura PG vybavní), 

20/24 - text příspěvku - Petr Kakrda / xxx - 6 s

aplikační_typizace  (Kafios - I/O systém pro Fortran),  Fortran  (univerzální I/O systém), 

21/24 - text příspěvku - Petr Bílý / Softir Přerov - 9 s.

aplikační_typizace  (rozšíření FoxBase o nové funkce),  databanky_relační  (knihovny typů pro FoxBase na PC),  CASE  (typové prvky jako součást CASE), 

22/24 - text příspěvku - Daniela Gecelovská, Štefan Nagy, Peter Petrášik / Datasystém Košice - 6 s.

real_time_aplikace  (přímý sběr dat pomocí DB TEC-FI),  databanky  (specializovaný systém TEC-FI BASE), 

23/24 - text příspěvku - Petr Přikryl / VUT Brno - 9 s.

operační_systémy  (! paralelní programování, transputer),