9/24 - text příspěvku - Branislav Lacko / VUT Brno - 12 s

normy  (! standardizace programování, ISO, ČSN),