2/24 - text příspěvku - Jiří Polák / ČVUT Praha - 14 s.

objektové_programování  (! základy OOP, příklad hry s míčem),  abstraktní_datové_typy  (! definice pojmu, zásobník),