19. <<< 1993 >>>  Ostrava - Dům techniky 26 příspěvků 240 stran 150 výtisků DT Ostrava @^

8. 6. - 10. 6. 1993

1993 1 1993 2 1993 1a 1993 2a    

 

Příspěvky:
 1. Úvod k objektově orientovanému bloku přednášek - Branislav Lacko / VUT Brno - 2 s.
 2. Vádemékum objektově orientované technologie - Branislav Lacko / VUT Brno - 17 s.
 3. Základní principy objektově orientovaného paradigmatu - Jiří Polák / ČVUT Praha - 27 s.
 4. Objektově orientované programování v C++ - Filip Brázdil / AproSoft Praha - 16 s.
 5. COBOL a objektové programování - Jiří Veselý / MF Servis Hradec Králové - 13 s.
 6. Objektově orientované databáze - Jaroslav Pokorný / UK Praha - 12 s.
 7. OOP z pohledu programování - Pavel Drbal / VŠE Praha - 8 s.
 8. Vyhledávání ve vyvážených stromech I. - Jan Max Honzík / VUT Brno - 14 s.
 9. Totální objektifikací za nový řád ve správě objektů - Ivan Ryant / xxx - 7 s.
 10. Práce s objektově orientovaným generátorem programů Cobol - Vlastimil Čevela / PG služby COBOL - 14 s.
 11. Výuka OOP na Ostravské universitě - František Huňka / Ostravská univerzita Ostrava - 5 s.
 12. Objektový versus strukturovaný přístup při analýze a návrhu informačních systémů - Helena Jilková / VŠE Praha - 7 s.
 13. Souvislosti mezi objektově orientovanými a relačními metodologiemi návrhu programů - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 5 s.
 14. Platón a objektové modelování - Robert Číhal / ÚVAR Brno - 7 s.
 15. Modelování a predikce spolehlivosti programového vybavení - Jan Chochola / DemSys Ostrava - 9 s.
 16. Hodnocení a klasifikace bezpečnosti informačních systémů - Petr Hanáček / VUT Brno - 8 s.
 17. Etika profese programování - Jan Max Honzík / VUT Brno - 6 s.
 18. Na co by si měli naši tvůrci softwaru zvyknout - Jiří Šlegr / SPT Telecom Praha - 8 s.
 19. Plnotextová technologie a její aplikace - Richard Bébr / NIS Praha - 8 s.
 20. Metodologie 4FRONT - nástroje tvorby informačních systémů - Jiří Polák / Deloitte & Touche Praha - 4 s.
 21. GUPTA: Prostředky databázové technologie - Zdeněk Oliva / CT NET Praha - 7 s.
 22. Metodický postup tvorby logických datových modelů - Ludmila Kalužová / VŠB TU Ostrava - 6 s.
 23. Symbióza CASE Synthesis a CAP magic = 5GL ? - Ĺudovít Marcinčín / Aquila Letohrad - 4 s.
 24. CASE - obchodní trik, nebo naše spása - Karel Metzl / AŘ System Ostrava - 5 s.
 25. Využití CASE a metodologie projektování informačních systémů na ekonomické fakultě VŠB - Jiří Schindler, Josef Fiala, Jan Ministr, Alena Juráková / VŠB TU Ostrava - 9 s.
 26. Jak to přišlo, že na podzim roku 1992 Československo nebylo zaplaveno produktem zabezpečení transakčního zpracování pro FoxPro 2.0 - Petr Bílý, Jitka Majetičová / PIKSOFT Praha - 8 s.

2/26 - text příspěvku - Branislav Lacko / VUT Brno - 17 s.

objektové_projektování  (! historie, cíle, pojmy),  objektové_programování  (! úvod),  databanky_objektové  (! úvod), 

4/26 - text příspěvku - Filip Brázdil / AproSoft Praha - 16 s.

objektové_programování  (! nástroje Borland C++),  C/C++/C#  (OO rozšíření C++ Borland), 

5/26 - text příspěvku - Jiří Veselý / MF Servis Hradec Králové - 13 s.

objektové_programování  (nástroje MF Cobol/Smalltalk),  Cobol  (OO rozšíření MF, spolupráce se Smalltalk),  Smalltalk  (spolupráce s Cobolem v režimu k/s), 

6/26 - text příspěvku - Jaroslav Pokorný / UK Praha - 12 s.

databanky_objektové  (! principy a jazyky), 

7/26 - text příspěvku - Pavel Drbal / VŠE Praha - 8 s.

objektové_programování  (abstraktní data, analýza, návrh),  abstraktní_datové_typy  (! OO programování), 

8/26 - text příspěvku - Jan Max Honzík / VUT Brno - 14 s.

algoritmy_vyhledávání  (! vyvážené stromy, Pascal),  Pascal  (! algoritmy vyhledávání), 

9/26 - text příspěvku - Ivan Ryant / xxx - 7 s.

objektové_programování  (! perzistence objektů),  databanky_objektové  (! problematika perzistence), 

10/26 - text příspěvku - Vlastimil Čevela / PG služby COBOL - 14 s.

objektové_programování  (OO skládání zdrojových programů Cobol),  Cobol  (generování zdrojových objektů),  generování  (OO generátor zdrojových textů), 

11/26 - text příspěvku - František Huňka / Ostravská univerzita Ostrava - 5 s.

výuka_tvorby_SW  (výuka OOP v jazyku Smalltalk),  objektové_programování  (příklady Pascal a Smalltalk),  Smalltalk  (užití ve výuce OOP, srovnání s Pascalem),  Pascal  (příklad srovnání se Smalltalk), 

12/26 - text příspěvku - Helena Jilková / VŠE Praha - 7 s.

objektové_projektování  (srovnání se strukturovaným přístupem),  strukturované_projektování  (srovnání s OO přístupem), 

14/26 - text příspěvku - Robert Číhal / ÚVAR Brno - 7 s.

objektové_projektování  (! funkční analýza a modelování dat),  historické_pohledy_199x  (! Platón a datové stíny objektů v IS),  aplikace  (IS ČSD, sledování činnosti strojů), 

15/26 - text příspěvku - Jan Chochola / DemSys Ostrava - 9 s.

kvalita_SW  (modelování spolehlivosti PG),  modelování  (predikce spolehlivosti PG), 

16/26 - text příspěvku - Petr Hanáček / VUT Brno - 8 s.

bezpečnost  (! klasifikace bezpečnosti IS),  normy  (bezpečnost IS v USA a v Evropě), 

17/26 - text příspěvku - Jan Max Honzík / VUT Brno - 6 s.

lidé_kolem_SW  (! etika profese programování),  výuka_tvorby_SW  (etika profese), 

18/26 - text příspěvku - Jiří Šlegr / SPT Telecom Praha - 8 s.

řízení_projektování  (! nové přístupy k tvorbě SW),  normy  (! autorita a užitečnost norem pro IS), 

19/26 - text příspěvku - Richard Bébr / NIS Praha - 8 s.

texty  (! ukládání a vyhledávání textů),  aplikace  (celostátní systém právních informací), 

22/26 - text příspěvku - Ludmila Kalužová / VŠB TU Ostrava - 6 s.

metodiky_projektování  (! tvorba logických datových modelů), 

23/26 - text příspěvku - Ĺudovít Marcinčín / Aquila Letohrad - 4 s.

nástroje_projektování  (MAGIC jako Front-End DB),  národní_prostředí  (řešení MAGIC - samostatný soubor), 

24/26 - text příspěvku - Karel Metzl / AŘ System Ostrava - 5 s.

CASE  (! hodnocení nároků a přínosů),  metodiky_projektování  (zmínka o způsobu použití SSADM), 

25/26 - text příspěvku - Jiří Schindler, Josef Fiala, Jan Ministr, Alena Juráková / VŠB TU Ostrava - 9 s.

metodiky_projektování  (! stručně o SSADM - LBMS),  CASE  (nasazení case/4/0 a SSADM),  aplikace  (analýza IS pro Cement Hranice), 

26/26 - text příspěvku - Petr Bílý, Jitka Majetičová / PIKSOFT Praha - 8 s.

databanky_relační  (transakční zpracování PC, FoxPro),  algoritmy  (! problematika transakčního zpracování),