7/26 - text příspěvku - Pavel Drbal / VŠE Praha - 8 s.

objektové_programování  (abstraktní data, analýza, návrh),  abstraktní_datové_typy  (! OO programování),