18. <<< 1992 >>> Ostrava - Dům techniky  38 příspěvků 376 stran 300 výtisků DT Ostrava @^

26. 5. - 28. 5. 1992

1992 1 1992 2 1992 2a 1992 3 1992 4  

 

Příspěvky:
 1. Yourdonova strukturovaná metoda pro návrh IS - tištěný text v samostatné 2-dílné doprovodné publikaci "Strukturované postupy analýzy a návrhu IS",elektronicky viz kapitoly p1 - SP (stránky 237 až 376) v závěru tohoto obsahu - Helena Jilková, Iva Stanovská / VŠE Praha - xxx 54 s.
 2. CASE - Pavel Drbal / VŠE Praha - 16 s.
 3. Metodika BSP a koincidenční matice - Radomír Jeliga / VÚMS Praha - 5 s.
 4. Projektové řízení a systémy CASE - Branislav Lacko / VUT Brno - 12 s.
 5. Charakteristika metody SSADM - Branislav Lacko / VUT Brno - 8 s.
 6. MODES ROBES aneb ZASE CASE? - Richard Bébr / Info Praha - 8 s.
 7. Vývoj analyticko-programátorských technologií - Karel Metzl / OKD Ostrava - 3 s.
 8. Soukupův Grafický Preprocesor - první vykročení k systémům CASE - aneb zkusme programovat česky! - Bohumír Soukup / SGP Systems - 9 s.
 9. Pokus o zjednodušený model CASE sestavený s využitím systémového přístupu - Vlastimil Čevela / PG služby COBOL Modřice - 11 s.
 10. Struktura programátorského týmu - Petr Přikryl / VUT Brno - 16 s.
 11. Superprogramátoři a ti druzí - Ladislav Dvořák / ÚIV Praha - 6 s.
 12. Programová tvorba z pohledu světových norem - Jiří Šlegr / VAKUS Praha - 11 s.
 13. TRH, OBCHOD, programátoři - Jiří Peška / OKD Ostrava - 6 s.
 14. Informační systémy a jejich bezpečnost - Petr Hanáček, Jan Staudek / VUT Brno - 16 s.
 15. Transformace vysokoškolského vzdělání na FE VUT v Brně - Jan Max Honzík / VUT Brno - 17 s.
 16. Rok s EXCELERATOREM/IS - Jan Havlík / Inorga Praha, Zdeněk Panec / AIT Praha - 8 s.
 17. CASE/4/0 - Jiří Prokop / Pragodata Praha - 17 s.
 18. LANSA - popis produktu - Pavel Kunc / Soba Praha - 5 s.
 19. Praktické zkušenosti s LANSOU na projektu Mzdy a personalistika - Jiří Havelka / Soba Praha - 5 s.
 20. Zavádění a úpravy typového softwaru vytvořeného v LANSE - Libuše Vitáčková / Soba Praha - 2 s.
 21. GEPRA - popis systému - Jaroslav Janda / BM české Budějovice - 7 s.
 22. GEPRA - praktické zkušenosti - Jaroslav Janda / BM České Budějovice - 3 s.
 23. Vývoj informačních systémů s využitím Four Gen CASE Tools - Karel Tota / SET Brno - 6 s.
 24. MAGIC II - profesionálna dátabáza Computer Aided Programming - Ĺudovít Marcinčín / Aquila Letohrad - 14 s.
 25. Praktické zkušenosti s využíváním MAGIC II (Využití MAGIC II v projekční praxi) - Libor Zapletal / Železárny Prostějov - 8 s.
 26. CLARION Professional Developer - Radovan Kratochvíl / KCT Ware Vsetín - 4 s.
 27. Praktické zkušenosti s vývojovým systémem CLARION Professional Developer a jeho využití v praxi - Pavel Trtík / KCT Ware Vsetín - 3 s.
 28. Nic ve zlém, nic v dobrém (otazníky a vykřičníky počítačové publicistiky) - Petr Koubský / Softwarové noviny Praha - 8 s.
 29. p1 - SP - 1. Úvod -
 30. p1 - SP - 2. Důvody změn v analýze a přechod ke strukturovaným technikám -
 31. p1 - SP - 3. Úloha modelování při analýze a návrhu IS -
 32. p1 - SP - 4. Nástroje pro tvorbu esenciálního modelu v Yourdonověstrukturované metodě -
 33. p1 - SP - 5. Postup tvorby esenciálního modelu -
 34. p1 - SP - 6. Uživatelský model systému -
 35. p1 - SP - 7. Návrh programovéhosystému - Structured Design -
 36. p1 - SP - 8. Závěr -
 37. p1 - SP - 9. Seznam použité literatury -
 38. p1 - SP - Příklad "Zásilkový obchodní dům NEKRMAN"

2/38 - tex příspěvku - Pavel Drbal / VŠE Praha - 16 s.

CASE  (! modely řešení IS s příklady),  životní_cyklus_SW  (podpora etap pomocí CASE),  nástroje_projektování  (zavedení CASE Excelerátor), 

3/38 - text příspěvku - Radomír Jeliga / VÚMS Praha - 5 s.

metodiky_projektování  (BSP a koincidenční matice),  životní_cyklus_SW  (metodika pro analýzu a návrh), 

4/38 - text příspěvku - Branislav Lacko / VUT Brno - 12 s.

řízení_projektování  (! metody projektového řízení),  CASE  (nástroje k projektovému řízení), 

5/38 - text příspěvku - Branislav Lacko / VUT Brno - 8 s.

strukturované_projektování  (! metoda SSADM),  CASE  (počítačová podpora SSADM), 

6/38 - text příspěvku - Richard Bébr / Info Praha - 8 s.

CASE  (! hodnocení nástrojů a systémů),  historické_pohledy_199x  (! přístupy k CASE u nás), 

7/38 - text příspěvku - Karel Metzl / OKD Ostrava - 3 s.

CASE  (vývoj anal-prog technologií),  IBM_počítače  (integrované vývojové nástroje), 

9/38 - text příspěvku - Vlastimil Čevela / PG služby COBOL Modřice - 11 s.

CASE  (funkční popisy a odvozené vazby),  generování  (skládání zdrojových textů Cobol),  Cobol  (generátor zdrojových textů), 

10/38 - text příspěvku - Petr Přikryl / VUT Brno - 16 s.

organizace_programování  (! různé struktury týmů),  lidé_kolem_SW  (! nároky na programátory v týmu), 

11/38 - text příspěvku - Ladislav Dvořák / ÚIV Praha - 6 s.

výuka_tvorby_SW  (! programátorské dovednosti),  lidé_kolem_SW  (! typy a jejich duševní nástroje),  organizace_programování  (! využívání potenciálu lidí), 

12/38 - text příspěvku - Jiří Šlegr / VAKUS Praha - 11 s.

normy  (! ANSI/IEEE k tvorbě programů),  životní_cyklus_SW  (! etapy a standardní činnosti), 

13/38 - text příspěvku - Jiří Peška / OKD Ostrava - 6 s.

historické_pohledy_199x  (! nástup obchodníků se SW),  lidé_kolem_SW  (! potřeba praktické kvalifikace), 

14/38 - text příspěvku - Petr Hanáček, Jan Staudek / VUT Brno - 16 s.

bezpečnost  (! bezpečnostní rizika a opatření),  e_komunikace  (! prokazování totožnosti),  aplikace  (příklady bezpečnostních opatření), 

15/38 - text příspěvku - Jan Max Honzík / VUT Brno - 17 s.

 

výuka_tvorby_SW  (! vědomostní jednotky),  historické_pohledy_199x  (! srovnání našich VŠ s Evropou),  normy  (! návrh studijního plánu IEEE/ACM), 

16/38 - text příspěvku - Jan Havlík / Inorga Praha, Zdeněk Panec / AIT Praha - 8 s.

CASE  (Excelerator firmy Intersolv),  metodiky_projektování  (zkušenosti s CASE Excelerator),  aplikace  (IS Úřadů práce, IS většího podniku), 

17/38 - text příspěvku - Jiří Prokop / Pragodata Praha - 17 s.

CASE  (popis a zkušenosti s Case/4/0),  metodiky_projektování  (! metody systému Case/4/0), 

18/38 - text příspěvku - Pavel Kunc / Soba Praha - 5 s.

CASE  (Lansa pro IBM AS/400),  IBM_počítače  (CASE Lansa), 

19/38 - text příspěvku- Jiří Havelka / Soba Praha - 5 s.

aplikace  (Mzdy a personalistika, Lansa),  CASE  (Lansa a Harmony - zkušenosti), 

20/38 - text příspěvku - Libuše Vitáčková / Soba Praha - 2 s.

aplikační_typizace  (Lansa a Harmony),  CASE  (Lansa a typový SW), 

21/38 - text příspěvku - Jaroslav Janda / BM české Budějovice - 7 s.

CASE  (GEPRA pro FoxPro),  databanky  (CASE GEPRAS ve FoxPro),  generování  (Generátor programových aplikací FoxPro), 

22/38 - text příspěvku - Jaroslav Janda / BM České Budějovice - 3 s.

CASE  (zkušenosti se systémem GEPRA), 

24/38 - text příspěvku - Ĺudovít Marcinčín / Aquila Letohrad - 14 s.

CASE  (aplikační generátor MAGIC II),  databanky_relační  (DB systém MAGIC II), 

25/38 - text příspěvku - Libor Zapletal / Železárny Prostějov - 8 s.

CASE  (! zkušenosti s MAGIC II a Btrieve),  databanky_relační  (využití Btrieve pro MAGIC II), 

26/38 - text příspěvku - Radovan Kratochvíl / KCT Ware Vsetín - 4 s.

CASE  (Clarion Professional Developer),  databanky  (CASE vlastnosti DB systému Clarion), 

28/38 - tet příspěvku - Petr Koubský / Softwarové noviny Praha - 8 s.

historické_pohledy_199x  (! počítačová publistika),  lidé_kolem_SW  (! čtenáři a počítačová publicistika),