10/38 - text příspěvku - Petr Přikryl / VUT Brno - 16 s.

organizace_programování  (! různé struktury týmů),  lidé_kolem_SW  (! nároky na programátory v týmu),