14/38 - text příspěvku - Petr Hanáček, Jan Staudek / VUT Brno - 16 s.

bezpečnost  (! bezpečnostní rizika a opatření),  e_komunikace  (! prokazování totožnosti),  aplikace  (příklady bezpečnostních opatření),