3/38 - text příspěvku - Radomír Jeliga / VÚMS Praha - 5 s.

metodiky_projektování  (BSP a koincidenční matice),  životní_cyklus_SW  (metodika pro analýzu a návrh),