4/38 - text příspěvku - Branislav Lacko / VUT Brno - 12 s.

řízení_projektování  (! metody projektového řízení),  CASE  (nástroje k projektovému řízení),