5/38 - text příspěvku - Branislav Lacko / VUT Brno - 8 s.

strukturované_projektování  (! metoda SSADM),  CASE  (počítačová podpora SSADM),