9/38 - text příspěvku - Vlastimil Čevela / PG služby COBOL Modřice - 11 s.

CASE  (funkční popisy a odvozené vazby),  generování  (skládání zdrojových textů Cobol),  Cobol  (generátor zdrojových textů),