15/26 - text příspěvku - Jan Chochola / DemSys Ostrava - 9 s.

kvalita_SW  (modelování spolehlivosti PG),  modelování  (predikce spolehlivosti PG),