24/26 - text příspěvku - Karel Metzl / AŘ System Ostrava - 5 s.

CASE  (! hodnocení nároků a přínosů),  metodiky_projektování  (zmínka o způsobu použití SSADM),