18/26 - text příspěvku - Jiří Šlegr / SPT Telecom Praha - 8 s.

řízení_projektování  (! nové přístupy k tvorbě SW),  normy  (! autorita a užitečnost norem pro IS),