1/26 - text příspěvku - Branislav Lacko / VUT Brno - 2 s.

objektové_projektování  (úvod k bloku referátů),