19. <<< 1993 >>>  Ostrava - Dům techniky 26 příspěvků 240 stran 150 výtisků DT Ostrava @^

8. 6. - 10. 6. 1993

1993 1 1993 2 1993 1a 1993 2a    

 

Příspěvky:
 1. Úvod k objektově orientovanému bloku přednášek - Branislav Lacko / VUT Brno - 2 s.
 2. Vádemékum objektově orientované technologie - Branislav Lacko / VUT Brno - 17 s.
 3. Základní principy objektově orientovaného paradigmatu - Jiří Polák / ČVUT Praha - 27 s.
 4. Objektově orientované programování v C++ - Filip Brázdil / AproSoft Praha - 16 s.
 5. COBOL a objektové programování - Jiří Veselý / MF Servis Hradec Králové - 13 s.
 6. Objektově orientované databáze - Jaroslav Pokorný / UK Praha - 12 s.
 7. OOP z pohledu programování - Pavel Drbal / VŠE Praha - 8 s.
 8. Vyhledávání ve vyvážených stromech I. - Jan Max Honzík / VUT Brno - 14 s.
 9. Totální objektifikací za nový řád ve správě objektů - Ivan Ryant / xxx - 7 s.
 10. Práce s objektově orientovaným generátorem programů Cobol - Vlastimil Čevela / PG služby COBOL - 14 s.
 11. Výuka OOP na Ostravské universitě - František Huňka / Ostravská univerzita Ostrava - 5 s.
 12. Objektový versus strukturovaný přístup při analýze a návrhu informačních systémů - Helena Jilková / VŠE Praha - 7 s.
 13. Souvislosti mezi objektově orientovanými a relačními metodologiemi návrhu programů - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 5 s.
 14. Platón a objektové modelování - Robert Číhal / ÚVAR Brno - 7 s.
 15. Modelování a predikce spolehlivosti programového vybavení - Jan Chochola / DemSys Ostrava - 9 s.
 16. Hodnocení a klasifikace bezpečnosti informačních systémů - Petr Hanáček / VUT Brno - 8 s.
 17. Etika profese programování - Jan Max Honzík / VUT Brno - 6 s.
 18. Na co by si měli naši tvůrci softwaru zvyknout - Jiří Šlegr / SPT Telecom Praha - 8 s.
 19. Plnotextová technologie a její aplikace - Richard Bébr / NIS Praha - 8 s.
 20. Metodologie 4FRONT - nástroje tvorby informačních systémů - Jiří Polák / Deloitte & Touche Praha - 4 s.
 21. GUPTA: Prostředky databázové technologie - Zdeněk Oliva / CT NET Praha - 7 s.
 22. Metodický postup tvorby logických datových modelů - Ludmila Kalužová / VŠB TU Ostrava - 6 s.
 23. Symbióza CASE Synthesis a CAP magic = 5GL ? - Ĺudovít Marcinčín / Aquila Letohrad - 4 s.
 24. CASE - obchodní trik, nebo naše spása - Karel Metzl / AŘ System Ostrava - 5 s.
 25. Využití CASE a metodologie projektování informačních systémů na ekonomické fakultě VŠB - Jiří Schindler, Josef Fiala, Jan Ministr, Alena Juráková / VŠB TU Ostrava - 9 s.
 26. Jak to přišlo, že na podzim roku 1992 Československo nebylo zaplaveno produktem zabezpečení transakčního zpracování pro FoxPro 2.0 - Petr Bílý, Jitka Majetičová / PIKSOFT Praha - 8 s.