2/26 - text příspěvku - Branislav Lacko / VUT Brno - 17 s.

objektové_projektování  (! historie, cíle, pojmy),  objektové_programování  (! úvod),  databanky_objektové  (! úvod),