9/26 - text příspěvku - Ivan Ryant / xxx - 7 s.

objektové_programování  (! perzistence objektů),  databanky_objektové  (! problematika perzistence),