21/24 - text příspěvku - Petr Bílý / Softir Přerov - 9 s.

aplikační_typizace  (rozšíření FoxBase o nové funkce),  databanky_relační  (knihovny typů pro FoxBase na PC),  CASE  (typové prvky jako součást CASE),