13/24 - text příspěvku - Bohumil Krejčiřík / Spolana Neratovice - 7 s.

metasystém  (dekompozice projektu, prvky, vazby),  modelování  (ER datový model),