10/24 - text příspěvku - Pavel Drbal / VÚMS Praha - 6 s.

CASE  (! úvodní informace o CASE a 4GL),