20/24 - text příspěvku - Petr Kakrda / xxx - 6 s

aplikační_typizace  (Kafios - I/O systém pro Fortran),  Fortran  (univerzální I/O systém),