4/25 - text příspěvku - Ivan Schnapp / SlPK Bratislava, 15 s.

aplikovaná_matematika (sestavení grafu toku dat), pseudokód (! tok dat ve výpočtu mzdy, analýza),