5/25 - text příspěvků - Petr Hanzálek, Jiří Hřebíček / ČSAV Brno, 11 s.

aplikace_VTV (konverzační PG systém), programování_interakce (konverzační systém pro VTV),