9/25 - text příspěvků - Jan Max Honzík / VUT Brno, 16 s.

algoritmy_vyhledávání (! vyhledávání v tabulkách), Pascal (algoritmy pro hledání v tabulkách),