19/25 - text příspěvků - Jan Sokol / VÚMS Praha, 9 s.

algoritmy  (! práce s lokalizovanými objekty),  aplikace  (! bodové, liniové a vícerozměrné objekty),