22/25 - text příspěvků - Jana Kubalová / xxx, 7 s.

databanky (metoda HIT modelu), aplikovaná_informatika (! teoretický aparát HIT modelu DB),