17/25 - text příspěvků - Vladimír Borský / VUMA Nové Mesto nad Váhom, 8 s.

aplikační_typizace (PG koncepce ASŘ montážních provozů), algoritmy (! skladba typového PG systému),