15/23 - text příspěvku - Martin Zeman, J. Sloup, J. Duda / xxx, 7 s.

aplikace  (! problémy decentralizovaného zpracování),  historické_pohledy_198x  (problémy decentralizace),