10/23 - text příspěvku - A. Adámek / xxx, 11 s.

programování_interakce  (Application Master ICL),  strukturované_projektování  (! automatizovaný návrh aplikace),  ICL_počítače  (podpora strukturovaného návrhu),