5/23 - text příspěvku - Jaroslav Padziora / xxx, 6 s.

programování_interakce  (aktualizace textovým editorem),  PL/I  (podpora interakce přes tx-editor),