4/23 - text příspěvku - Michal Kretschmer / MÚZO Praha, 13 s.

strukturované_programování  (synchronizace procesů, Jackson),  pseudokód  (synchronizace procesů, Jackson),