12. <<< 1986 >>> Ostrava - Dům techniky  23 příspěvků 220 stran *450 výtisků DT Ostrava @^

3. 6. - 5. 6. 1986

1986 1986 1 1986 2 1986 2A 1986 3

 

Příspěvky:
 1. Vyhledávání v tabulkách s rozptýlenými položkami - Jan Max Honzík / VUT Brno, 14 s.
 2. Vizuální programovací techniky - Zdeněk Botek / UJEP Brno, 8 s.
 3. Racionální projektování složitých systémů - Petr Jiříček / OKD Ostrava, 7 s.
 4. Poznámky k propojování a synchronizaci procesů v JSD - Michal Kretschmer / MÚZO Praha, 13 s.
 5. Textový editor jako nástroj aktualizace datových souborů - Jaroslav Pazdziora / xxx, 6 s.
 6. Dokumentace ASŘ - Karel Růžička / Tukový průmysl Ústí nad Labem, 10 s.
 7. Funkční a realizační popisy v dokumentaci programového vybavení - Vlastimil Čevela / Ingstav Brno, 12 s.
 8. Metodické zabezpečení prováděcího projektu v operačním systému DOS 4 - Jiří Turjanica / PVT Brno, 10 s.
 9. Aspekty programování vědeckotechnických výpočtů ve FORTRANU 77 a perspektivy jazyka FORTRAN - Jiří Hřebíček, Ivan Kopeček, Jan Kučera / ČSAV Brno, 13 s.
 10. Application Master - A. Adámek / xxx, 11 s.
 11. Programátor a jeho svět - Richard Bébr / xxx, 13 s.
 12. Programování bez programátorů - Josef Tvrdík / KHS Ostrava, Karel Metzl / OKD Ostrava, 16 s.
 13. Psychologické aspekty vizuální presentace informací na obrazovkových terminálech - Aleš Mateicius / xxx, 11s.
 14. Výchova budoucích uživatelů - Milena Tvrdíková, Ludmila Kalužová / VŠB TU Ostrava, 6 s.
 15. Centralizace nebo decentralizace ? - Martin Zeman, J. Sloup, J. Duda / xxx, 7 s.
 16. Ochrana dat v interaktivních prostředcích - Zdeněk Rusín / Vítkovice Ostrava, 9 s.
 17. Automatické řízení terminálového provozu pro potřeby ASŘ - Vladimír Kolář, Jan Krupička / xxx, 9 s.
 18. Profesionální programátoři a domácí mikropočítače - Branislav Lacko / TOS Kuřim, 8 s.
 19. Navrhování systémů pracujících v reálném čase na mikropočítačích - Antonín Kubalec / xxx, 7 s.
 20. Stromově organizovaná struktura - obecná technologie uložení a přístupu kdatům v COBOLU pod operačním systémem CP/M - Vít Lokoč, Miloš Krejzlík / Dopravní stavby Olomouc, 11 s.
 21. Vytváření uživatelských programů v assembleru - J. Duda, K. Král, Martin Zeman / Průmysl Potravin Praha, 5 s.
 22. Niektoré možnosti terminálových makier pri interaktívnom vývoji programov vDOS-3 - Alexander Kirschner / PVT Bratislava, 8 s.
 23. Kde začíná programátor - Jiří Pechlát / xxx, 6 s.