1/23 - Text příspěvku - Jan Max Honzík / VUT Brno, 14 s.

algoritmy_vyhledávání (! vyhledávání v tabulkách, Pascal), Pascal (algoritmy pro hledání v tabulkách),