7/23 - text příspěvku - Vlastimil Čevela / Ingstav Brno, 12 s.

metasystém  (dokumentace_a_standardy podnikového VS),  EC_1025/6/7  (metasystémová počítačová dokumentace),  systémový_přístup  (! funkční popisy PG vybavení),  životní_cyklus_SW  (! realizační popisy v provozu VS),