22/23 - text příspěvku - Alexander Kirschner / PVT Bratislava, 8 s.

programování_interakce  (terminálová makra v DOS-3),  EC_1025/6/7  (terminálová makra),