17/29 - text příspěvku - Richard Bébr / xxx - 12 s.

řízení_projektování  (! kritické hodnocení běžné praxe),  historické_pohledy_198x  (! stav tvorby SW u nás a ve světě),