16/29 - text příspěvku - Pavel Cagaš, Jan Chochola / xxx - 7 s.

programování_ostatní  (zpracování analogových signálů),  PC_aplikace  (medicina - fyziologické signály),