28/29 - text příspěvku - Šárka Jiříčková, Čestmír Losert / VVUÚ Ostrava - 8 s.

vlastní_standardní_SW  (VTV - interaktivní vstup a změny dat),  aplikace_VTV  (vstup a změny dat),  programování_interakce  (vstup a změny dat VTV),