4/29 - text příspěvku - Petr Kakrda / VÚPCHT Hradec Králové - 10 s.

aplikace_VTV  (standardizace programování na PC),  Fortran  (typové schema PG a vstup dat),