25/29 - text příspěvku - Vladimír Bodeček, Martin Fišer, Vladimír Jareš, Zdeněk Hejna / VÚE ZPoK Praha - 6 s.

Pascal  (rozšíření knihoven pro interakci),  programování_interakce  (překrývání oken a klávesnice, Pascal),